کاندومینیوم ها به دو دسته تقسیم میشوند:
1- آپارتمان ها
2- تاون هائوس ها
تاون هائوس ها جز دسته کاندومینیوم ها هستند. از جمله مجتمع های مسکونی هستند که در یک راستا ساخته شده و به یکدیگر چسیبده اند و فرقشان با آپارتمان ها در این است که دیگر همسایه ای در طبقه بالا یا پایین وجود ندارد.
آپارتمان ها و تاون هائوس ها شامل قسمت خصوصی و قسمت عمومی می باشند. در کاندومینیوم ها نگهداری و رسیدگی به قسمت های خصوصی از مسئولیت های مالک می باشد و نگهداری و رسیدگی به بخش عمومی از جمله وظایف Condo Association Management می باشد. بنابراین در این دسته از املاک مسکونی شارژ ماهیانه وجود دارد که مالک موظف است که هرماه این شارژ را پرداخت نماید. در نتیجه هنگام خرید کاندو این هزینه را هم علاوه بر وام بانکی که باید هرماه پرداخت شود در نظر گرفت، حتی بانک ها هم در هنگام محاسبه مبلغ وام این شارژ ماهیانه را جز مخارج متقاضی وام در نظر خواهند گرفت.
در هنگام خرید کاندومینیوم ها باید به نکات متعددی توجه داشت و یکسری مدارک مربوط به آن کاندو را بعد از قبول شدن قیمت پیشنهادی از شخص فروشنده اخذ می شود و مورد مطالعه قرار می گیرد. این مدارک از قرار زیر می باشد:
1- Declaration of Co-ownership
2- By law of Condominium
3- Minutes of General Meeting of Condominium
4- Financial of Statements
شماره 3 و 4 را برای سه سال آخر باید مورد مطالعه قرار داد.
بنابراین توصیه ما به دوستان گرامی این است که حتما حتما در هنگام خرید کاندومینیوم از سرویس Real Estate Broker یا همان Agent که با سابقه و مجرب باشد استفاده کنند تا بهتر این مدارک را مورد بررسی قرار دهند. در ضمن استفاده از این سرویس ها هیچ گونه هزینه ای در برنخواهد داشت.