مواردی که در هنگام خرید مسکن باید توجه داشت

همانطوری که می دانید انتخاب و خرید مسکن از جمله بزرگترین و حایز اهمیت ترین تصمیم گیری در زندگی هر شخصی می باشد. در نتیجه باید نهایت سعی و کوشش را انجام داد تا درصد انتخاب اشتباه را پایین آورد. زیرا اگر انتخاب اشتباه در هنگام خرید مسکن صورت بگیرد منجر به ضرر و زیان بالایی می شویم که جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.
در وهله اول باید با انواع و اقسام مسکن در کانادا آشنا شویم، سپس باید مشخص کنیم که کدامیک از این اقسام مسکن بیشتر فراخور حالمان خواهد بود.
انواع مسکن در کانادا (مونترال)
در کانادا املاک به سه دسته تقسیم می شوند:
کاندومینیوم
صفحه اصلی
املاک درآمدزا
که هر کدام از این سه دسته شامل انواع مختلف می باشند.

ادامه دارد...